SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

späť na úvodnú stránku

Ceny

Ceny registratúrnych služieb sa určia dohodou podľa množstva a stavu dokumentácie a požiadaviek objednávateľa.

Konkrétnu cenovú ponuku vypracujeme na základe obhliadky dokumentácie.