SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

www.spektra-archiv.sk

Úschova a správa dokumentov

SPEKTRA a.s. ponúka vo svojich priestoroch úschovu dokumentov – registratúrnych záznamov a ich správu v súlade so Zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Zz. v platnom znení. Dlhoročné skúsenosti a profesionálny prístup našich zamestnancov zaručujú komplexný servis, úplnú diskrétnosť, bezpečnosť a ekonomicky výhodné riešenia.

Naše registratúrne stredisko sa nachádza v Bratislave na Pluhovej u. č. 49. Lokalita je dobre prístupná hromadnou aj individuálnou dopravou.

Dátum aktualizácie 28.7.2021