SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

späť na úvodnú stránku

Analýza registratúrnych záznamov

Cieľom tejto služby je zisťovanie súčasného stavu Vašich registratúrnych záznamov vo vzťahu k plneniu požiadaviek zákona o archívoch a registratúrach a následne podľa potreby a Vašich požiadaviek ich vytriedenie, označenie a uloženie v registratúrnom stredisku v súlade so zákonom a Vašim registratúrnym plánom.

Služba môže byť vykonávaná za účelom:

1. zdokonalenia správy a ochrany Vašej dokumentácie, zlepšenia prístupu k informáciám a zosúladenia ich správy s požiadavkami zákona o archívoch a registratúrach, dôkladného vytriedenia, označenia, uloženia a zaevidovania všetkej dokumentácie firmy,

2. prípravy a vykonania vyraďovacieho konania v zmysle zákona o archívoch a registratúrach,

3. prípravy správy Vašej registratúry, ktorú môžeme vykonávať z dôvodov poskytovania záruk až po analýze Vašich záznamov.