SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

späť na úvodnú stránku

Ing. Buza – vedúci strediska správy registratúry
  • SPEKTRA a.s.
  • Pluhová 49, 832 54 Bratislava
  • IČO: 31322441
  • Register: OS Bratislava 1 Sa 1873/B
  • Tel.: 02/444 62 374
  • Mobil: 0903 716634
  • e-mail:spektra@spektra-ba.sk