SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

späť na úvodnú stránku

Vypracovanie a aktualizácia registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Registratúrny poriadok a registratúrny plán spracovávame v súlade so Zákonom 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa. Pri tejto službe vykonáme analýzu Vašej súčasnej praxe v oblasti správy dokumentov a na jej základe pripravíme návrh registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, ktorý po Vašom pripomienkovaní a schválení upravujeme do definitívnej podoby a odovzdávame v elektronickej forme.

Inštruktáž k registratúrnemu poriadku a plánu vykonávame v prípade záujmu objednávateľa. Cieľom inštruktáže je vysvetliť zamestnancom objednávateľa, zabezpečujúcim úlohy na úseku správy registratúry, jednotlivé ustanovenia Zákona č. 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach a ich premietnutie do registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Na reprezentatívnej vzorke Vašich záznamov inštruujeme týchto zamestnancov, ako vytriediť registratúrne záznamy, ako ich označiť a uložiť tak, aby Vaše registratúrne záznamy boli spravované v súlade so zákonom.