SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

späť na úvodnú stránku

Úschova registratúrnych záznamov

Táto služba, ktorú ponúkame pre subjekty, ktoré nechcú alebo nemôžu ukladať svoje záznamy vo vlastných priestoroch, zahrňa:

  • Prevzatie Vašich registratúrnych záznamov
  • Zaevidovanie registratúrnych záznamov a ich uloženie v našich priestoroch
  • Zabezpečenie prístupu Vami určených osôb k uloženým registratúrnym záznamom a manipulácie s nimi
  • Sledovanie lehôt uloženia Vašich registratúrnych záznamov
  • Odbornú komunikáciu a korešpondenciu so štátnym archívom vyplývajúcu zo zákona o archívoch a registratúrach
  • Uskutočňovanie vyraďovacích konaní so spracovaním príslušných zoznamov a návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov
  • Vykonanie likvidácie (zničenia) vyradených registratúrnych záznamov
  • Ďalšie súvisiace služby