SPEKTRA a.s. Bratislava Pluhová 49

späť na úvodnú stránku

Ceny

Ceny registratúrnych služieb sa určia dohodou podľa množstva a stavu dokumentácie a požiadaviek objednávateľa.

Základná sadzba za úschovu dokumentov je 0,12 € bez DPH za 1 bežný cm uloženej dokumentácie za kalendárny rok, t.j. cena za uloženie priemerného šanónu je 1,08 € za kalendárny rok bez DPH..

Konkrétnu cenovú ponuku vypracujeme na základe obhliadky dokumentácie.